Logga in

Glasbergsgatans Samfällighetsförening

Årsmötet 2020-03-23 inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet 2020-03-23 på grund av
Corona-virusets spridning.

Årsmötet kommer att genomföras vid en senare tidpunkt då myndigheternas
rekommendationer tillåter detta.

Stadgarna anger att årsmötet ska hållas under mars månad men
medlemmarnas hälsa måste gå före i detta fallet.

Nuvarande styrelse kommer att förvalta föreningen till dess årsmötet kan
hållas.


I Glasbergsgatans samfällighetsförening ingår 27 fastigheter belägna runt Glasberget i östra Mölndal.

Husen uppfördes av Skanska under åren 1983-1984. Det finns fem olika hustyper av olika storlek och med olika planlösningar.

Samfällighetsföreningen bildades den 15 maj 1984. Syftet med föreningen är att förvalta fastigheternas två gemensamhetsanläggningar. För viktig information om föreningen, se beskrivning under Verksamhet. För mer omfattande information, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder (kräver inloggning).

Samtliga föreningsdokument finns under Document (kräver inloggning).

Skolan, som är granne till området heter Glasbergsskolan och har årskurs 0-6 samt fritidsverksamhet. Skolan invigdes 2000. Förr i tiden låg en folkpark på denna plats.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.