Logga in

Verksamhet

Samfällighetsföreningen

Syftet med föreningen är att förvalta samfällighetens två gemensamhetsanläggningar. Föreningens verksamhet styrs till stor del av gällande lagstiftning inom området (SFL – Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter).

För mer information om föreningens verksamhet, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder (kräver inloggning).

Samtliga föreningsdokument finns under Dokument (kräver inloggning).

Beskrivning av webbplatsen och instruktion för inloggning finns under Document/Webbplats.

Medlemsmöten och städdagar 2023

 • Årsmötet äger rum 20 mars kl 19.00
 • Vårstäddagen äger rum i april/maj
 • Höststäddagen äger rum i oktober
 • Höstmötet äger rum i november i Kvartersgården

Kalleser till möten och städdagar skickas ut via e-post eller läggs i brevlåda till de som anmält detta.

Avgifter och avdrag 2023

 • Kvartalsavgift per fastighet: 3 062,50 kr
 • Årsavgift för elstolpe: 600 kr
 • Årsavgift för garage-el: 400 kr
 • Avgift per person för bastubad: 20 kr
 • Avdrag för el till kabelnätsförstärkare: 350 kr

Betalning och avdrag sker enligt följande:

 • Kvartalsavgifter betalas till bg 315-4317 under 2023 sista bankdagen i januari, april, juli och oktober. Märk betalningen med gatuadressen.
 • Årsavgifter för garage-el och elstolpe betalas i samband med årets sista kvartalsavgift om el har förbrukats under året.
 • Avdrag för el till kabelnätsförstärkare görs av berörda fastighetsägare i samband med årets sista kvartalsavgift.

Kvartalsavgiften används i huvudsak till kostnader för:

 • Fibernät
 • Bredband- och telefonitjänst (till och med 2021-05-21)
 • TV-tjänst (till och med 2021-09-30)
 • Snöröjning
 • El till kvartersgård och gatubelysning
 • Fond för förbättringar och reparationer av föreningens anläggningar

Leverantörer

Samfälligheten anlitar följande leverantörer:

El Mölndals Energi AB
Fibernät Svenska Stadsnät (Telia)
Snöröjning LETF
Försäkring Villaägarna
Webbtjänster Loopia (domän), FSY (webbsida)

För information om föreningens leverantörer, se Länkar.

Kommunikation

Styrelsen kontaktas enklast via styrelse@glasbergsgatan.se eller via formuläret under Kontakta oss.

Vill du anmäla brister eller fel, maila till felanmalan@glasbergsgatan.se

Meddelanden från styrelsen, såsom möteskallelse eller allmän information, skickas med e-post till registrerade medlemmar. Finns ingen e-post registerad så lämnas meddelandet i brevlådan. För att registrera e-post, kontakta styrelsen.

För mer information om kommunikation inom föreningen, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder (kräver inloggning).

Allmän information

För allmän information till fastighetsägare från myndigheter och företag, se Allmänt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.