Logga in

Verksamhet

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen bildades den 15 maj 1984. Syftet med föreningen är att förvalta två gemensamhetsanläggningar (GA:1 resp. GA:2). Föreningens verksamhet styrs till stor del av gällande lagstiftning inom området (SFL – Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter).

För mer information om föreningens verksamhet, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder.

Medlemsmöten och städdagar

  • Höststäddagen 2018 äger rum 2018-10-20, kl. 09:30.
  • Höstmötet 2018 äger rum i kvartersgården 2018-11-26, kl. 19:00.

Kalleser till möten och städdagar skickas ut via e-post.

Avgifter

  • Kvartalsavgift per fastighet: 3 375 kr
  • Årsavgift för elstolpe: 600 kr
  • Årsavgift för garage-el: 400 kr
  • Avgift per person för bastubad: 20 kr

Kvartalsavgifter betalas till bg 315-4317 under 2018 senast den: 01-feb, 02-maj, 01-aug samt 31-okt.
Eventuella årsavgifter för garage-el och elstolpe betalas i samband med årets sista kvartalsavgift.

Kommunikation

Meddelanden från styrelsen, såsom möteskallelse eller allmän information, skickas med e-post till registrerade medlemmar. Finns ingen e-post registerad så lämnas meddelandet i brevlådan. För att registrera e-post, kontakta styrelsen.

Styrelsen kan kontaktas via formuläret under Kontakta oss eller med e-post till styrelse@glasbergsgatan.se.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.