Logga in

Verksamhet

Samfällighetsföreningen

Syftet med föreningen är att förvalta samfällighetens två gemensamhetsanläggningar. Föreningens verksamhet styrs till stor del av gällande lagstiftning inom området (SFL – Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter).

För mer information om föreningens verksamhet, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder (kräver inloggning).

Samtliga föreningsdokument finns under Document (kräver inloggning).

Medlemsmöten och städdagar 2021

 • Årsmötet äger rum i mars i Kvartersgården eller som distansmöte.
 • Vårstäddagen äger rum i april/maj
 • Höststäddagen äger rum i oktober
 • Höstmötet äger rum i november i Kvartersgården eller som distansmöte

Kalleser till möten och städdagar skickas ut via e-post eller läggs i brevlåda.

Avgifter och avdrag 2021

 • Kvartalsavgift per fastighet: 3 045 kr
 • Årsavgift för elstolpe: 600 kr
 • Årsavgift för garage-el: 400 kr
 • Avgift per person för bastubad: 20 kr
 • Avdrag för el till kabelnätsförstärkare: 350 kr

Betalning och avdrag sker enligt följande:

 • Kvartalsavgifter betalas till bg 315-4317 under 2021 senast den: 1 februari, 2 maj, 1 augusti samt 31 oktober. Märk betalningen med gatuadressen.
 • Årsavgifter för garage-el och elstolpe betalas i samband med årets sista kvartalsavgift om el har förbrukats under året.
 • Avdrag för el till kabelnätsförstärkare görs av berörda fastighetsägare i samband med årets sista kvartalsavgift.

Kvartalsavgiften används i huvudsak till kostnader för:

 • Fibernät
 • Bredband- och telefonitjänst (till och med 2021-05-21)
 • TV-tjänst
 • Snöröjning
 • El till kvartersgård och gatubelysning
 • Fond för förbättringar och reparationer av föreningens anläggningar

Kommunikation

Styrelsen kontaktas via formuläret under Kontakta oss.

Meddelanden från styrelsen, såsom möteskallelse eller allmän information, skickas med e-post till registrerade medlemmar. Finns ingen e-post registerad så lämnas meddelandet i brevlådan. För att registrera e-post, kontakta styrelsen.

För mer information om kommunikation inom föreningen, se informationsfoldern under Document/Informationsfolder (kräver inloggning).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.